اصفهان، شمس آبادی، چهار راه قصر، ساختمان شمس، واحد 108
03132207923 & 03132231800

تجهیزات

این شرکت دارای دستگاه های مدرن رادیوگرافی و آلتراسونیک، یوک مغناطیسی، ضخامت سنج، سختی سنج، وکیوم تست، تجهیزات خاص بازرس چشمی و مواد مصرفی کافی تست های ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ و پرسنل مجرب و دارای صلاحیت به موجب استانداردهای ASNT , SNT.TC 1A و ISO در تمام زمینه ها می باشد. همچنین این شرکت با دراختیار داشتن آزمایشگاه‌های مجهز در زمینه تست‌های مخرب مواد فلزی امکان ارائه خدمات مورد نیاز در زمینه این آزمون‌ها را به صنایع داخل کشور دارد.

امید است با ارتباط با صنایع و پروژه های صنعتی و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی و مراکز معتبر بین المللی هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف کیفی صنایع کشور همراه و همگام باشیم.

تجهیزات

دوربین رادیوگرافی و تجهیزات جانبی 6 دستگاه
تعداد منابع پرتوزا 5 چشمه
دستگاه رادیوگرافی اشعه ایکس 1 دستگاه
اولترسونیک 3 دستگاه
یوک مغناطیسی 4 دستگاه
دستگاه ضخامت سنجی 12 دستگاه
دستگاه سختی سنجی 1 دستگاه
تجهیزات و دستگاه وکیوم تست 1 دستگاه
فایبراسکوپ 1 دستگاه
تجهیزات بازرسی چشمی  20سری
تجهیزات حفاظت در برابر اشعه و ایمنی 5 سری (به ازاء هر اکیپ پرتونگاری)
ویور و تجهیزات تفسیر 9 سری
دانسیتومتر 3 دستگاه
مواد مصرفی آزمایش ذرات مغناطیسی (Bycotest & Magnaflux) 60 ست
مواد مصرفی آزمایش مایعات نافذ (Bycotest & Magnaflux) 60 ست
تست بلوک های اولترسونیک سری ASME 3 سری
تست بلوک های مقایسگر آلومینیومی و نیکل کروم 3 سری
تست بلوک های آزمایش ذرات مغناطیسی (برما شل و کتورینگ) 7 سری
متون کامل استانداردها ISO,ASME,AWS,DIN,API,ANSI, ASTM, AWWA

واحدهای آزمایشگاهی مستقر در محل شرکت

  • آزمایشگاه تست مایعات نافذ (PT)
  • آزمایشگاه تست ذرات مغناطیسی(MT)
  • آزمایشگاه تست اولتراسونیک(UT) و عدم تورق(LAMINATION)
  • آزمایشگاه بازرسی چشمی(VT)
  • آزمایشگاه تست سختی سنجی (HARDNESS TEST )
  • آزمایشگاه تست ضخامت سنجی(THICKNESS MEASUREMENT)
  • آزمایشگاه تست وکیوم(VACUUM TEST)
  • آزمایشگاه تفسیر فیلم های پرتونگاری
  • تاریکخانه ظهور و ثبوت فیلم های پرتونگاری