اصفهان، شمس آبادی، چهار راه قصر، ساختمان شمس، واحد 108
03132207923 & 03132231800
Contact Us
تماس و ارتباط با ما
شماره فکس
32231817
ایمیل شرکت
info@imenparto.com
ایمیل مدیر عامل
saleh@imenparto.com
آدرس
اصفهان، شمس آبادی، چهار راه قصر، ساختمان شمس، واحد 108
شماره تلفن
03132207923 & 03132231800
ایمیل مدیر فنی
asgari@imenparto.com

شماره تلگرام: 4205-655-0913