خطوط انتقال آب

  • خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد، کارفرما: سازمان آب منطقه ای چهار محال و بختیاری-1385 تا 1387- عملیات RT و تفسیر
  • خط انتقال آب چشمه لنگان به فریدونشهر، کارفرما: سازمان آب منطقه ای اصفهان،1386- عملیات RT و تفسیر
  • خط انتقال آب تونل سوم کوهرنگ به چشمه مروارید، کارفرما: سازمان آب منطقه ای اصفهان – 1387- عملیات RT و تفسیر
  • خط انتقال آب شهرستان هیدوج، کارفرما: سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان -1387- عملیات RT و تفسیر
  • خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قم-1387 تا 1389 – عملیات RT و تفسیر
  • رینگ آبرسانی شهر قم، کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قم- 1390 تا 1393-عملیات MT و UT
  • طرح آبرسانی به کاشان (تونل گلاب)، کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان – 1393 – عملیات RT و تفسیر
  • خط انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر به پالایشگاه اصفهان، کارفرما: شرکت پالایش نفت اصفهان – ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ – عملیات RT و تفسیر