دسته‌ها
درباره ما

معرفی شرکت

آزمایشگاه شرکت ایمن پرتو به عنوان مرجعی برای انجام آزمون های RT-UT-PT-MT-VT-THK-VACT-HD با بکار گیری استانداردهای بین المللی نظیر ISIRI-ASTM-ISO-ASME-AWS-DIN به عنوان یکی از بازوهای توانای شرکت در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می نماید. این آزمایشگاه با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، مواردذیل را سرلوحه خود قرار داده است. – بکارگیری افراد توانمندو ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت های مرتبط با آزمون -ایجاد انگیزش، ارتقاء سطح مهارت و کارآیی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر -توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون نمونه ها از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات -ارتباط مناسب با تامین کنندگان و پیمانکاران ذیصلاح -بهبود مستمر در مجموعه فعالیت و عملکردهای آزمایشگاه -بکارگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان

مدیر عامل: جمال صالح saleh@imenparto.com

بیانیه مدیریت : شرکت ایمن پرتو از طريق ايجاد و اجراي سيستم مديريت آزمايشگاه بر مبناي استاندارد ISO/IEC17025 و سیستم مدیریت کیفیت موسسات بازرسی بر مبنای استاندارد ISO/IEC17020 اصول حرفه اي فعاليت‌هاي آزمايشگاهي، بازرسی و سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند. اين سيستم همة فرآيندها و مسئوليت‌هاي مرتبط را در خصوص فعاليت این شرکت تشريح مي‌كند. اين سيستم تاييد مي‌كند كه همه فرآيندهاي كاري برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل مي‌باشند.
سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد، انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان و همچنين سياست‌هاي كلان شرکت مورد تجديد نظر و بازنگري‌هاي ساليانه قرار مي‌گيرند.

دیدگاهتان را بنویسید