فولاد و صنایع شیمیایی

  • پروژه احیاء مستقیم فولاد اردکان – ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸- عملیات PT و RT
  • ساخت مخازن اکسیژن صفا فولاد- ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ – عملیات RT و UT و MT
  • پروژه شهید خرازی ( افزایش ظرفیت تولید مجتمع فولاد مبارکه) – مرحله ساخت- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ – عملیات RT و MT و UT
  • پروژه شهید خرازی ( افزایش ظرفیت تولید مجتمع فولاد مبارکه) – مرحله نصب- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱- عملیات RT
  • واحد اکسیژن ذوب آهن اصفهان- ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ – عملیات RT و تفسیر
  • فولاد آلیاژی یزد – 1378 – RT و تفسیر
  • عملیات NDT کارخانه نیواکریلیک اصفهان – سال1378 – عملیات RT
  • مخازن ذخیره و سیستم لوله کشی کارخانه LAB – 1381 – عملیات RT و تفسیر
  • ساخت مخازن نگهداری مواد شیمیایی شرکت نفت پایتخت – ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ – عملیات RT-UT-MT-PT-VT