مخازن ذخیره

  • ساخت مخازن مازوت کارخانه سیمان دلیجان، کارفرما: شرکت سیمان عمران انارک – ۱۳۹۲- عملیات RT و تفسیر
  • مخازن پالایش قطران ذغالسنگ- ۱۳۹۰- عملیات UT و VACUUM
  • مخازن طرح توسعه نیشکر دهخدا- ۱۳۹۰- عملیات VACUUM
  • مخازن فاز یک عسلویه – ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹- عملیات VACUUM
  • مخازن ذخیره پالایشگاه اصفهان- ۱۳۸۷ – عملیات VACUUM
  • مخازن ذخیره و پایپینگ شرکت ملی پخش و پالایش نفت- ۱۳۸۸- عملیات RT و تفسیر
  • مخازن شرکت نفت سپاهان-۱۳۸۷-عملیات RT و تفسیر
  • پروژه ساخت مخازن انبار نفت قزوین-۱۳۸۴- عملیات RT و تفسیر
  • مخازن ذخیره و سیستم لوله کشی کارخانه LAB – ۱۳۸۱- عملیات RT و تفسیر
  • مخازن استراتژیک پالایشگاه اصفهان – ۱۳۸۱- عملیات RT