پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و میادین گازی

 • افزایش ظرفیت پالایشگاه جم – 1378 تا 1385 ، عملیات RT وتفسیر
 • NGL 1200 در شهرستان گچساران ، کارفرما: شرکت IOEC – سال 1379 تا 1381 – عملیات RT و تفسیر
 • مخازن استراتژیک پالایشگاه اصفهان – 1381 ، عملیات RT
 • اجرای عملیات پرتونگاری پالایشگاه اصفهان – 1382
 • تعمیرات اساسی پالایشگاه بندرعباس – 1383 ، عملیات RT
 • پالایشگاه اصفهان – 1383 -عملیات RT
 • ساخت مخازن ذخیره و پایپینگ شرکت ملی پالایش پخش نفت – 1388 ، عملیات پرتونگاری
 • مخازن کندانس فاز یک عسلویه – 1387 تا 1389 ، عملیات VACUUM
 • مخازن پالایش قطران ذغالسنگ اصفهان – 1390 ، عملیات UT و VACUUM
 • پروژه بازسازی خط لوله 8 اینچ اراک-اصفهان، کارفرما: پتروشیمی شازند – 1390 ، عملیات RT
 • ساخت مخازن فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی، کارفرما: پتروپارس، پیمانکار: تاسیسات دریایی ، محل اجرا: کارگاه مبدل تانک -1389 تا 1390 ، عملیات RT,MT,UT
 • ساخت قطعات برای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 12 و 15 و 16 و SPM های خط زیر دریا برای فازهای 15 , 16 , 17 , 18 ، کارفرما: تاسیسات دریایی، پیمانکار: پتروکاو آریان، – 1389 تا 1390، عملیات RT , MT , UT
 • ساخت مخازن پتروشیمی لرستان ، کارفرما: پتروشیمی لرستان، پیمانکار: نارگان، محل اجرا: کارگاه مبدل تانک – 1389 تا 1390 ، عملیات RT,MT,UT
 • لوله کشی مجدد بویلرهای ۱ و ۲ برای پالایشگاه، کارفرما: شرکت پلی اکریل ایران – 1392 – عملیات RT و تفسیر
 • تعمیرات اساسی شرکت پالایش نفت سپاهان – 1391 – عملیات RT
 • ساخت قطعات برای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19، کارفرما: تاسیسات دریایی، پیمانکار: پتروکاو آریان – 1390 تا 1391 ، عملیات RT , MT , UT
 • طرح افزایش ظرفیت شرکت نفت سپاهان، پیمانکار: شرکت آرمان انرژی و کاشان نیلفام، محل اجرا: داران-کاشان – 1393 ، عملیات RT و تفسیر