خط انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر به پالایشگاه اصفهان

خط انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر به پالایشگاه اصفهان

محل اجرا: استان اصفهان

کارفرما: شرکت پالایش نفت اصفهان

نوع تست های مورد درخواست: RT و  تفسیر فیلمهای پرتونگاری

تاریخ پایان: در دست اجرا

تاریخ شروع: 1395/08/01