ساخت قطعات برای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19

ساخت قطعات برای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19

پیمانکار: شرکت پتروکاو آریان

محل اجرا: شهرک صنعتی اشترجان اصفهان

کارفرما: تاسیسات دریایی

نوع تست های مورد درخواست: RT، UT، MT

تاریخ پایان: 1391/10/15

تاریخ شروع: 1390/12/01