ساخت مخازن فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

ساخت مخازن فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

پیمانکار: تاسیسات دریایی

محل اجرا: کارگاه مبدل تانک واقع درشهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان

کارفرما: پتروپارس

نوع تست های مورد درخواست: RT ،MT و UT

تاریخ پایان: 19/02/1390

تاریخ شروع: 12/05/1389