ساخت مخازن مازوت کارخانه سیمان دلیجان

ساخت مخازن مازوت کارخانه سیمان دلیجان

کارفرما: شرکت سیمان عمران انارک

نوع تست های مورد درخواست: RT و RTI

تاریخ پایان: 1392/12/01

تاریخ شروع: 1392/06/11