پروژه شهید خرازی ( افزایش ظرفیت تولید مجتمع فولاد مبارکه)

در مرحله ساخت

پیمانکار: شرکت تامکار گاز

محل اجرا: شهرک صنعتی مبارکه اصفهان

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

نوع تست های مورد درخواست: RT، MT ، UT

تاریخ پایان: 1390/09/08

تاریخ شروع: 1389/04/26

در مرحله نصب

پیمانکار: شرکت تامکار گاز

محل اجرا: مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما: شرکت های کویر و پامیکو

نوع تست های مورد درخواست: RT

تاریخ پایان: 1391/12/20

تاریخ شروع: 1398/08/15